Genel Garanti Bilgileri

Garanti Süresi boyunca, Kapsam Dahilindeki Ürünün normal kullanımı esnasında işçilik veya malzemelere dair uyumsuzluk veya kusur tespit edilmesi halinde Solinved, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde Kapsam Dahilindeki Ürünü işlevsel olarak muadili (özellik, işlev, uyumluluk, varsayılan yazılım sürümü ile ilgili olarak) veya garanti talebinde ayrıntıları verilen arızalı Kapsam Dahilindeki Ürünü (“Değiştirilen Ürün”) ile değiştirecektir ve bu Sınırlı Ürün Garantisi şartları, bu Sınırlı Ürün Garantisi kapsamında Solinved tarafından tedarik edilen tüm Değiştirilen Ürünlere uygulanacaktır. Kapsam Dahilindeki Ürünlerdeki herhangi bir uyumsuzluk veya kusura ilişkin Müşteri Ürün Değişimi haricinde herhangi bir talepte bulunamaz.

Değiştirilen ürün veya yeni ürün hangisinin daha uzun süre olduğuna göre kalan Garanti Süresi boyunca bu Sınırlı Ürün Garantisi kapsamında olacaktır. Değişim sonrasında Değiştirilen Ürün, Müşterinin mülkiyetine geçecek ve kusurlu Kapsam Dahilindeki Ürün Solinved’in mülkiyetine geçecektir.

Kapsam Sınırları

Sınırlı Ürün Garantisi yalnızca Kapsam Dahilindeki Ürünlerin donanımlarını kapsar, yardımcı Ürün, sarf malzemeleri veya zamanla aşınacak şekilde tasarlanan koruyucu kaplama gibi Kapsam Dahilindeki Ürünlerden mahfuz olan bileşenler kapsama dahil değildir (kusurun malzeme veya işçilikten kaynaklandığı durumlar hariç).

Bu Sınırlı Ürün Garantisi yalnızca kurulum, söküm ve yeniden kurulum, Kapsam Dahilindeki Ürünler ile birlikte gelen kurulum yönergelerine ve kullanıcı talimatlarına (“Belgeler”) göre yapılmış ise geçerlidir.

Bu Sınırlı Ürün Garantisi, Kapsam Dahilindeki Ürünün seri numarası sökülmüş veya bozulmuş ise geçersiz olacaktır.

İstisnalar

Bu Sınırlı Ürün Garantisi aşağıdakilerden kaynaklanan arızaları veya hasarları kapsamaz:
(i) Müşteri’nin Kapsam Dahilindeki Ürünün Solinved ürün özellikleriyle uyumlu şekilde kurmaması ve işletmemesi;
(ii) Kapsam Dahilindeki Ürünün normal ve alışılmışın dışında kullanımı;
(iii) Yetkisiz söküm, onarım, tahrifat veya değişiklik
(iv) Yanlış kullanım, suistimal, isteyerek hasar verme, ihmal veya kaza sonucu hasar;
(v) Yanlış test, işletme, bakım veya kurulum; aşağıdakiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere:
(a) Güvenli işletme ortamı veya harici elektrik parametreleri için sağlanan yazılı sistem gerekliliklerinin karşılanmaması;
(b) Kapsam Dahilindeki Ürünün işletme kılavuzuna ve/veya Kapsam Dahilindeki Ürünün kullanıcı kılavuzuna uygun işletilmemesi.
(c) Sistemin Solinved gerekliliklerini karşılamayacak şekilde taşınması ve kurulumu;
(vi) Hatalı gerilim kullanımı sonucu ortaya çıkan hasar
(vii) Direkt olarak sistem altyapısındaki sorunlar nedeniyle ortaya çıkan arızalar;
(viii) Kapsam Dahilindeki Ürünün hatalı depolanması, nakliyesi, taşınması veya kullanımı; ve
(ix) Mücbir sebep olayları (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere: doğal afetler, ortak düşmanların sebep olduğu olaylar, kamu kurumlarınca, yabancı veya yerel kurumlarca sebep olunan olaylar, sabotaj, ayaklanma, yangın, sel, fırtına, patlama veya diğer facialar, salgınlar veya karantina kısıtlamaları, işçi ayaklanmaları veya işçi noksanlığı, kaza, navlun ambargoları veya Solinved’in kontrolünün dışındaki diğer olaylar) ve bu tür olayların sebep olduğu aksaklıklar.

Sınırlı Ürün Garantisi, Kapsam Dahilindeki Ürünün doğru şekilde çalışmasını etkilemeyen kozmetik hasarları veya yüzeysel kusurları, çökmeleri, lekeleri veya çizikleri kapsamamaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

İşbu Sınırlı Ürün Garantisi, herhangi bir amaç için yapılan açıklama, kalite, uygunluk, Kapsam Dahilindeki Ürünün tatmin edici veya ticari değere sahip olduğu veya başkaca herhangi bir garanti, koşul veya güvence, açıkça belirtilmiş veya ima edilmiş olması fark etmeksizin tüm diğer garantilerin, koşulların veya güvencelerin yerine geçer.

Solinved, Kapsam Dahilindeki Ürünün uyumsuz veya kusurlu olması veya ilgili uyumsuzluk ya da kusur nedeniyle ortaya çıkabilecek yaralanma, hasar ya da kayıplar veya herhangi bir kontrat kaybı, gelir kaybı, kullanım veya kar veya iş kaybı, işin kesintiye uğraması veya herhangi bir ilave işletme masrafı veya dolaylı, sonuçsal ya da ekonomik hasarlar veya kayıplar hususunda bunların nasıl oluştuğuna bakılmaksızın hiçbir şekilde herhangi bir taahhüt, tazminat yükümlüğü veya başkaca bir sorumluluk taşımamaktadır. Kapsam Dahilindeki Ürünlerdeki herhangi bir uyumsuzluk veya kusura ilişkin Müşteri, bu Sınırlı Ürün Garantisi içeriğinde belirtilen çözümler haricinde herhangi bir talepte bulunamaz. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Solinved’in aşağıdaki konulardaki sorumluluğu hiçbir şekilde sınırlandırılamaz:
(i) Ölüm veya kişisel yaralanma;
(ii) Dolandırıcılık veya yalan beyan; veya
(iii) Yasal olarak sınırlandırılamayan veya hariç tutulamayan tüm diğer sorumluluklar.

(i) Solinved’in yetkili temsilcisi haricinde hiç kimse bu Sınırlı Ürün Garantisi üzerinde değişiklik, uzatma veya ekleme yapamaz. Bu Sınırlı Ürün Garantisinin herhangi bir hükmü, herhangi bir mahkeme veya arabulucu tarafından geçersiz veya uygulanamaz addedilirse ilgili hükmün geçerliliği veya uygulanabilirliği bu Sınırlı Ürün Garantisinin diğer hükümlerini etkilemez, tüm diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Garanti Talep Prosedürü

 Garanti Kapsamında Talepte Bulunma
Müşteri, bu Sınırlı Ürün Garantisi kapsamında talepte bulunabilmek için Kapsam Dahilindeki Üründe tespit ettiği işçilik veya malzeme kaynaklı uyumsuzluk veya kusuru derhal Solinved Müşteri Hizmetleri Yardım Masası (iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir) ile iletişime geçerek bildirmeli ve aşağıdaki bilgileri vermelidir:
i) Uyumsuzluk veya kusura dair kısa bir açıklama; giriş ve çıkış parametreleri, alarm kimliği, sebep kimliği ve cihazdan dışa aktarılan veriler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgiler;
ii) Ürün seri numarası; ve
iii) Faturanın bir kopyası.
Bu Sınırlı Ürün Garantisi dahilinde talepte bulunmak için bu bilgilerin sağlanması şarttır.
Müşteri Hizmetleri Yardım Masası ile aşağıdaki numaradan iletişime geçilebilir: Yerel yardım hattı: 0 312 354 8344
Servis e-postası: info@solinved.com

Ürün Değişimi

Solinved, garanti talebinin alınmasının ardından talebin bu Sınırlı Ürün Garantisi kapsamında olup olmadığını belirleyecektir. Solinved talebin bu Sınırlı Ürün Garantisi kapsamında olmadığını belirlerse Müşteri’ye talebin neden reddedildiğini sebepleriyle belirtecektir. Solinved talebin bu Sınırlı Ürün Garantisi kapsamında olduğunu belirlerse Solinved, Müşteriye Değiştirilen Ürünü gönderecektir.

Solinved’in Değiştirilen Ürün göndermeye karar vermesi durumunda Değiştirilen Ürün, garanti talebinin alınması, incelenmesi ve onaylanmasını takiben normal şartlarda iki ila beş “İş Günü” (Pazartesi ila Cuma, resmi tatiller ve banka tatilleri hariç) içerisinde Müşterinin ülke dahilinde belirttiği tesisine gönderilecektir. Müşteri Değiştirilen Ürün eline geçtikten sonra on beş (15) İş Günü içerisinde kusurlu olan Kapsam Dahilindeki Ürünü, orijinal kutusunda veya orijinal kutusu olmadan (kutusu olmaması halinde nakliye esnasında hasar görmesini engelleyecek şekilde güvenli ve sağlam bir kutu içerisinde) Solinved’e geri gönderecektir.

Solinved, aşağıdaki durumlarda kusurlu Kapsam Dahilindeki Ürünün bedelini Müşteri’den tahsil etme hakkını saklı tutar ve Müşteri garanti talebinde bulunmak suretiyle bu bedelleri ödemeyi kabul eder:

(i) Değiştirilen Ürün Müşteri’ye gönderildikten sonra Müşteri’nin kusurlu Kapsam Dahilindeki Ürünü Solinved’e verilen süre dahilinde göndermemesi;
(ii) İnceleme sonrasında gönderilen Kapsam Dahilindeki Ürünün garanti talebinde belirtilen ürün olmadığının belirlenmesi;
(iii) İnceleme sonrasında gönderilen Kapsam Dahilindeki Ürünün bu Sınırlı Ürün Garantisi kapsamında olmadığının anlaşılması veya Sınırlı Ürün Garantisinin geçersiz kılınmış olması.